Over ons

De Deur Nijkerk                                                     

Evangeliegemeente De Deur Nijkerk is in 2016 opgestart als pionier gemeente vanuit Amersfoort. 

De visie van de evangelie gemeente  De Deur

MatteĆ¼s 28:19 

Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb.

Wim & Rogate Huisman