Dietrich Bonhoeffer (Breslau (thans Wroclaw), 4 februari 1906 -Flossenbürg, 9 april 1945) was een vooraanstaand Duitse kerkleider, theoloog, verzetsstrijder tegen het nazisme en schrijver van christelijke boeken.
 
 Bonhoeffer was een luthers predikant en theoloog. Hij studeerde in New York en werkte in Berlijn en Londen. In zijn proefschrift over het thema kerk besloot hij dat de kerk een sanctorum communio moest zijn, een gemeenschap van heiligen. De kerk mocht voor Bonhoeffer niet langer gewoon de plaats zijn waar over Christus werd gesproken, ze ìs het lichaam van Christus. Het werd zijn levenslange roeping om aan die opdracht te voldoen.
 
 Onderhet nazi-bewind vond Bonhoeffer de weg naar de Bekennende Kirche. Hij nam deel aan de samenzwering tegen Adolf Hitler met als doel hem te vermoorden. In 1939 vond Bonhoeffer aansluiting bij een geheime groep van hoge Abwehr-officieren die het Naziregime omver wilde werpen. Hij werd in april 1943 gearresteerd nadat ontdekt werd dat geld dat werd gebruikt om joden te helpen ontsnappen naar Zwitserland, bij hem vandaan kwam; de aanklacht werd hoogverraad. Na de mislukte aanslag van20 juli 1944 kwam zijn betrokkenheid met de groep officieren aan het licht en hij werd ter dood veroordeeld. Tot de voltrekking van het vonnis werd hij in diverse gevangenissen en concentratiekampen ondergebracht, als laatste in Flossenbürg. Het vonnis werd pas op 9 april 1945 voltrokken, minder dan drie weken voordat de stad werdbevrijd. Zijn laatste woorden: "Dit is het einde, voor mij het begin van het leven."


Na een gevangenschap van bijna twee jaar werd hij op 9 april 1945 opgehangen. Hij was een moedig en inspirerend mens, en had uitgesproken opvattingen over de plaats van het christendom in de moderne wereld.
 

Ook in deze tijd zien we dat vrijheden hoe langer hoe meer beperkt worden.